புத்தாண்டு 2018

பருப்பொருள் சுட்டெரிக்கும் ஆற்றல் மண்டலத்தின்..
ஈர்ப்பு விசையில் சுற்றி திரியும்
உயிர் கோளின் இன்னொரு விடியல்!

விதைக் கொண்ட மரம் துளிர்க்க
மண்மூடி காத்திருக்கும்
விருட்சத்தின் இன்னொரு விடியல்!

பூமி பந்தின் உயிர்மை உயர,
மானுடர்த்தம் கடமை உணரக்காத்திருக்கும்
பகுத்தறிவின் இன்னொரு விடியல்!

இது..
முன்னேற்றம் தேடி
நன்னம்பிக்கை கொண்ட
கோடிக் கனவுகளின் இன்னொரு விடியல்!

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s