பெண்ணியம்

நிழல்களிலும்

நிர்வாணம் தேடியலையும்

அமானுட பார்வைகளில்

பதியாமல் விலகி செல்ல

உடைகளில் கண்ணியம் வேண்டும் என்றார்கள்…

 

பிஞ்சுகளை தீண்டிப்பார்க்கும்

நஞ்சடைந்த மனதின் முன்

கண்ணியம் காக்க

பெண்ணியம் தான் என்ன செய்யும்?!!

 

அச்சம்.. மடம்.. நாணம்.. என்றபடி

அவளுக்கான விதிமுறைகள்..

 

விதிகளின் வீரியத்தில்

விலகிப் போன ஆசைகள்..

சுருங்கிப் போன கனவுகள்..

 

விதிகளை தகர்த்துவிட்டு

எதிர்த்து நின்றதால்

பெண்மை இலக்கணத்தில்

பிழை என்றானாள்..

 

கற்பு எனும் கோட்டைக்குள்

கண்ணகிகளை நிறுத்தி விட்டு

பெண்ணியத்தை பிடுங்கித் தின்கிறது ஆணினம்..

 

ஆண்மையின் அதிர்வுகளில்

அடங்காமல் உயிர்த்துக் கொண்டு

சமநிலை பெற துடிக்கிறது பெண்ணியம்..

Advertisements