Book Review: செர்னோபிலின் குரல்கள்

செர்னோபிலின் குரல்கள்: அணுப் பேரழிவின் வாய்மொழி வரலாறுசெர்னோபிலின் குரல்கள்: அணுப் பேரழிவின் வாய்மொழி வரலாறு by Svetlana Alexievich
My rating: 5 of 5 stars

செர்னோபில் – மனித வரலாற்றின் அழிக்கமுடியாத வடு. இயற்கை அனைத்தையும் கட்டுக்குள் கொண்டுவர துடிக்கும் மனித பேராசையின் விளைவு. அறிவியல் யாருக்கும் அடிப்பணிவதில்லை என்பதை உணர்த்தும் பாடம்.

மயான காடாக மாறிய ஓரு நகரத்தின் மரண ஓலத்தை அந்த மக்களின் குரல்களின் மூலமே பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ஸ்வெட்லானா அலெக்சியேவிச். இதற்கான நோபல் பரிசையும் வென்றிருக்கிறார் ஆசிரியர். தமிழில் சித்தார்த்தன் சுந்தரம் மொழி பெயர்ப்பு அருமை.

ஒரு சிறிய தவறு தான் அந்த அணு உலை வெடிப்பிற்கு காரணம். அந்த விபத்தின் காரண காரியங்கள் இந்த புத்தகத்தில் அலசப்படாவிட்டாலும் அந்த மக்களின் துயரங்களையும் அடுத்தடுத்து நடந்த கொடுமைகளையும் இந்த பதிவுகளின் மூலம் காட்சி படுத்த முடிகிறது. விபத்தினை தொடர்ந்து அந்த இடத்தை சுற்றிய கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குரியாக்க பட்டது. அனைத்திலும் கதிரியக்க நச்சு. ஆட்சியாளர்கள் அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அதுவரை அணுவை இயற்பியல் பாடத்தில் மட்டும் தெரிந்தவர்கள் அனைவரும் கதிரியக்கத்தை பற்றி பேசினார்கள். ராண்ட்ஜெனும் மற்ற கதிரியக்க அளவுகளும் மக்களின் வாழ்க்கையின் நீளத்தை தீர்மானித்தது.

இன்னும் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு கூட ஒலித்து கொண்டிருக்கும் மரண ஓலம்.நினைக்கும் போதே பதைப்பதைக்கிறது மனம்.

ஆசிரியரின் பார்வையில் இருந்து எழுத பட்ட வரலாறாக இல்லாமல் அந்நிலவாழ் மக்களின் எண்ணங்களை தொகுத்து அதன் மூலம் அவர்களின் நிலையை பதிவேற்றி இருப்பது புதுமை(குறைந்தபட்சம் எனக்கு!?) அவர்களின் நிலையை அவர்களை விட சிறப்பாக யாராலும் சொல்லி விட முடியாது. அறியாமல் யாரோ செய்த சிறு தவறினால் சபிக்கப்பட்ட நில மக்களின் துயரை எடுத்துரைக்கும் சிறப்பான புத்தகம்.

View all my reviews

Advertisements

Book Review: Zero Day

Zero Day (Jeff Aiken #1)

Zero Day by Mark Russinovich

My rating: 2 of 5 stars

Cyber-terrorism: a threat to disable or destroy the governments or organisations across the world by using the loopholes on the computer systems.

Consider this: there is no anti virus software in the world that can provide proactive security to any computer system. That means the software can detect only when a virus has entered the system, not while entering the system. Most of the anti-virus software systems maintains a list of virus definitions that shall be used for detecting and repairing the affected systems. The software makers release periodic updates on the new virus definitions. Systems that lacks the facility to those updates are more vulnerable to malicious attacks.

What is the harm a virus shall do? Why is it to be considered a threat? How big a small terrorist group can plan for an attack using only a couple of computer systems? How depended are we on the computers? Is internet a safe place? Mark Zussinovich amplifies the possibilties to answer these questions in this fictional thiller. First part of the Jeff Aiken trilogy.

The collapse of the highly dependable systems shall attract the fear of digitisation. A terrorist group targets such systems to create panic across the government and enterprises across United States and Europe. Who is behind it? What is the motive for such disasterous plan? How it has been tracked down and solved? This is the storyline of this novel.
Though the storyline was interesting, the same is not in the flow of the story. At times it was felt like the author was biased. He had attempted for a hollywood based action story which was unexplicably draggy. Most of the characters and plots were predictable.

This was the first story by the author. He himself was an technical expert on the Internals of Windows operating system who had started a company called WinInternals that was later acquired by Microsoft. Thus, Technically the author was able to explain the viruses/worms and their impacts on a large scale but the story could have done more justice for the concept.

Am I going to read other parts in this trilogy? No. Atleast not very soon.

View all my reviews