என் காதலே….!!!

முன்ஜென்மக் காதல் ஒன்று
முன்னிரவு தோன்றிவிட…
நீ செய்த காயத்திலே
என் நெஞ்சம் கனக்குதடி…

காயங்களின் வலி போக்க
மாயங்கள் ஏதும் இல்லை…
நீயில்லா என் வாழ்க்கை
சாயங்கள் போனதடி….

இதயத்தின் மையம் தேடி
வந்திறங்கிய வாளோன்றால்…
என் அகிலத்தின் அத்தனையும்
மொத்தமாய் உடைந்ததடி…

உடைந்துப் போன மனதைக் கூட
ஒட்ட வைக்க வழிகள் உண்டு….
நீ கடந்துப் போன பிறகு
அது தூள் தூளாய் ஆனதடி…

தூசிப் பட்ட விழிகள் என்று
என் கண்ணீரை மறைத்துவிட்டேன்…
பாசி படர்ந்த என் மனதின் ஓரம்
உன் நினைவுகள் வழுக்குதடி…

நாம் வாழ்ந்த காலங்கள் யாவும்
என் மூளைக்குள் முடங்கிவிட…
உன்னோடு வாழ்ந்துவிட
என் உயிர் கொஞ்சம் அலையுதடி…

உன்னைப் போல் காதலிக்க
இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை…
வேறுலகம் சென்று விட்டால்
அவ்வுலகம் துரத்துதடி…

நீ சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம்
காற்றோடு கரைந்ததடி…
என் கனவின் முதல் காட்சிக் கூட
உன்னில் இருந்தே தொடங்குதடி…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s