நண்பன்

நாம் நடந்து வந்த பாதையில் முட்கள் இருந்தும்
என் பாதம் பட்டதில்லை…
நீ, என் முன் நடந்து சென்றதால்…

இன்று பூவனத்தில் நடந்து சென்றாலும்,
பாலைவனமாய் தெரிகிறது..
நீ, வேறு வழி மாறி போனதால்…

வானத்தின் நீளமும் அகலமும்
நம் பறவை சிறகுகளில்
அளந்திருக்கிறோம்…

இன்பமும் துன்பமும்
இதயத்தின் வலியும்
ஒன்றாகவே உணர்ந்திருக்கிறோம்…

காதலும் களிப்பும்
கதை சொல்லிக் கேட்டு
திரைக்கதை தொடர்புகளில்
மனம் தொலைத்திருக்கிறோம்…

நிமிடங்கள் நாட்களாகி,
நாட்கள் வருடங்கள் ஆனாலும்
நீ பிரிந்து சென்ற
என் வாழ்ககை மட்டும்
உன்னை விட்டு பிரிவது இல்லை…
சேரா பிரிவுகளின் தொலைவுகள்
இதைவிட தூரம் இல்லை…

உன்னைப் போல் ஒரு நண்பன் இருந்தால்
உலகில் உள்ள துன்பங்கள் யாவும்
சுவடில்லாமல் தொலைந்துப் போகும்…
என் கண்ணீர்க் கூட உன்னை பார்த்ததும்
கண்களுக்குள்ளேயே கரைந்துப் போகும்…

இப்படிக்கு,
ஒரு நண்பன்

Advertisements

என் காதலே….!!!

முன்ஜென்மக் காதல் ஒன்று
முன்னிரவு தோன்றிவிட…
நீ செய்த காயத்திலே
என் நெஞ்சம் கனக்குதடி…

காயங்களின் வலி போக்க
மாயங்கள் ஏதும் இல்லை…
நீயில்லா என் வாழ்க்கை
சாயங்கள் போனதடி….

இதயத்தின் மையம் தேடி
வந்திறங்கிய வாளோன்றால்…
என் அகிலத்தின் அத்தனையும்
மொத்தமாய் உடைந்ததடி…

உடைந்துப் போன மனதைக் கூட
ஒட்ட வைக்க வழிகள் உண்டு….
நீ கடந்துப் போன பிறகு
அது தூள் தூளாய் ஆனதடி…

தூசிப் பட்ட விழிகள் என்று
என் கண்ணீரை மறைத்துவிட்டேன்…
பாசி படர்ந்த என் மனதின் ஓரம்
உன் நினைவுகள் வழுக்குதடி…

நாம் வாழ்ந்த காலங்கள் யாவும்
என் மூளைக்குள் முடங்கிவிட…
உன்னோடு வாழ்ந்துவிட
என் உயிர் கொஞ்சம் அலையுதடி…

உன்னைப் போல் காதலிக்க
இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை…
வேறுலகம் சென்று விட்டால்
அவ்வுலகம் துரத்துதடி…

நீ சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம்
காற்றோடு கரைந்ததடி…
என் கனவின் முதல் காட்சிக் கூட
உன்னில் இருந்தே தொடங்குதடி…