என்ன வாழ்க்கடா இது…??

அடுத்த நிமிடத்திற்கான
நீண்ட பயணத்தின் நடுவில்
வெறுமையாய் ஒரு வாழ்க்கை…

இன்னொரு நாளின்
விடியலைத் தேடி
தொலைந்துப் போனது தூக்கம்…

கடந்தக் காலங்கள்
கனவுகளாகிப் போய்
நினைவுகள் தரும் வலிகள்…

சரியோ தவறோ
தரம்ப் பிரிக்க முடியாமல்
தள்ளாடும் மனம்…

பதில்களின் இறுதியில்
கேள்விகள் தொடங்கி
முடிவுப்பெறாமல் நீட்சிப்பெரும் சுழல்…

உதடுகள் நடுவில்
பொருளினைத் தேடி
புகைக்குள் அடங்கும் குழப்பம்…

பொய்யாகிப் போன மெய்களும்
மெய்யாகிப் போன பொய்களும்
இணைந்துக் கொண்ட ஏமாற்றம்…

மனநிலை சற்று
ஒருநிலைக் கொள்ள
பலநிலைக் கொண்டும்
பலனேதும் இல்லை…

இதயத்தின் .மறுப்பக்கம்
கருப்பாகி போனால்,
உடலினில் உறைந்திடும்
உயிர் கூடத் தொல்லை…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s